Misyon 

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı, sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinen Üniversitemiz misyonu çerçevesinde aynı sorumluluğu taşıyarak hizmet üretmektir.

Vizyon

Vizyonu; “Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite” olan Üniversitemizde bu doğrultuda yapılacak tüm iş süreçlerinde Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerince hızlı ve evrimli hizmetin üretildiği, uyum ve iş birliğinin tam olarak sağlandığı güçlü bir yapının oluşturulmasıdır.