Genel Sekreter Özel Kalem

Sekreter:
Gülyar EMRE
Tel: 0 (312) 223 43 62
Belgegeçer: 0 (312) 212 60 49

Genel Sekreterlik Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40
Belgegeçer: 0 (312) 212 60 49

Genel Evrak Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40
Belgegeçer: 0 (312) 212 60 49

Basın Halkla İlişkiler Birimi
Tel:
 0 (312) 222 85 32 – 0 (312) 212 79 08
Belgegeçer: 0 (312) 221 16 43
E-posta: auprir@ankara.edu.tr